Projekt & verksamhetshotell

Vår resurs för konstnärer, kulturföretag och organisationer. Inom ramen för GACs huvudmannaskap skapar vi möjlighet för kulturaktörer att driva producerande och främjande verksamheter.

Knutpunkt

Knutpunkt är ett nätverk bestående av 21 arrangörer som strävar efter att bygga upp hållbara strukturer och syftar till att stärka musikarrangörer i västra Sverige, med särskilt fokus på jazz- och improvisationsscenen. Utöver regional samverkan har Knutpunkt även kontakt med nationella och internationella arrangörer inom musikscenen.

Från 2021 är Knutpunkt förlagt under GACs huvudmannaskap, där GAC sköter ekonomihantering, viss administration samt ingår som resurs med rådgivning, kontakter/ nätverk och initierade samverkansprojekt, ex. som medlem i Europe Jazz Network. Projektledare i Knutpunkt är Maria Rylander.

Konsert och motionär 

Konsert och motionär presenterar publika evenenemang invid motionscentra, gångvägar eller pilgrimsleder. Vägen till eller från en konsert kan vara del i konsertupplevelsen, som då blir en slags hållplats med livemusik under turen, promenaden eller motionsrundan. Uttrycksfull och infallsrik musik presenterad av bara farten!

Det sättet som Konsert och motionär  låter innehållet i arrangemangen interagera med platserna gör även produktionerna angelägna i historiska perspektiv, som Konsthallen Lokstallet i Strömstad, Mauritzberg och Nylöse kyrka i Ljungskile, Skepplanda, Koster, Hålanda, Verle Gammelskog, Lödöse, Pilgrimsleden Göta Älv samt  i Västerbotten. Projektledare är Mikael Forsman.  

Ubbhult Barockfestival

Ubbhult Barockfestival bidrar till att göra klassisk musik tillgänglig på landsbygden, i en regiondel där utbudet är begränsat. Samarbetet med civilsamhället skapar nya kontaktytor med allmänheten och ger människor på landsbygden inblickar i den tidiga klassiska musiken.

Via ungdomsorkestern Kompani 415 bjuds barn och ungdomar in till att ta del av och spela klassisk musik. Under sina år av verksamhet har festivalen blivit ett fast och uppskattat inslag i den lilla byn. Strävan är att festivalen skall bli en mötesplats för barockintresserade i hela regionen. Projektledare är Max Käck.

Gageego!

Gageego! arbetar med att utforska och göra den nutida musiken tillgänglig. Ensemblen uppstod ur ett antal musikers behov av att skapa en plattform för ny kammarmusik, och ensemblen drivs av att utforska utmaningar, såväl konstnärliga som tekniska, i moderna klassiker och i det alldeles nyskrivna.

Ensemblen  samarbetar regelbundet med svenska och internationella gäster som Peter Eötvös, Heinz Karl Gruber och Pierre-André Talade. Förutom konserter i Sverige har ensemblen turnerat i bland annat Ryssland och Danmark samt gästspelat på Lange Nacht der Neue Klänge i Wiens konserthus. Gruppen har sedan ett antal år en egen konsertserie i Göteborgs konserthus.

Gothenburg Art Ensemble

GAE är en nystartad ensemble för nyskriven modern jazz- och improvisationsmusik färgad av rock, pop och konstmusik under ledning av Malin Wättring och William Soovik. Två nyskapande kompositörer med starka konstnärliga uttryck och erfarenhet av att skriva musik för större ensembler, som Bohuslän Big Band och Göteborg Wind Orchestra.  

Visionen är att Gothenburg Art Ensemble ska leva vidare som en plattform för nyskriven musik för större ensemble med bas i Göteborg.