Produktion

GAC driver olika infrastrukturella och/ eller producerande verksamheter och projekt, initierade utifrån löpande omvärldsanalys för att definiera vad som i respektive tid behövs, ofta i samverkan med andra organisationer på fältet.

InDiiD 2.0 

InDiiD 2.0 är ett projekt som syftar till att skapa en digital visuellt sammanhållen konsertserie med aktörer verksamma inom genrerna jazz, improvisation, nutida konstmusik och närliggande genrer.

Genom att spela in högkvalitativa konsertfilmer med artister på oväntade eller speciella scener i Västra Sverige ämnar projektet lyfta såväl artisten som den lokala inspelningsplatsen och dess arrangör. Projektet vill genom dessa produktioner arbeta platsutvecklande, testa nya metoder för spridning av filmade konserter samt utöka samarbeten med kulturaktörer och nätverk på regional, nationell och internationell nivå.

Projektet drivs av GAC som huvudman. Projektledare är Emma Axberg.

GAC Music 

GAC Music jobbar med produktion, fysisk och digital utgivning samt information. Verksamheten syftar till att vidareutveckla metoder för global spridning av ny musik som skapas och produceras i Västra Götalandsregionen, samt att synliggöra och tillgängliggöra musikaliska verk som framförs av musiker och kompositörer inom nutida jazz, improvisationsmusik, experimentell kammarmusik och liknande musikformer med nyskapande syfte.

Projektet drivs av GAC genom skivbolaget SODAmusic, med medverkan från bl.a.  InDiiD, GAS-festivalen och Knutpunkt. Projektledare är Thomas Gustafsson.

Women and Roots

Projektet "Women and Roots" presenterar artister som utforskar kulturarv med närvaro i nuet och riktning mot framtiden. De medverkande artisterna kommer från fyra kontinenter: Europa, Nordamerika, Asien och Afrika.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborg Artist Center och SV Göteborg och pågår mars-oktober 2023, med stöd av Kulturstöd Göteborgs Stad. Projektledare är Annika Törnqvist.