Welcome to GAC!

GAC was formed in 1995 by professional music artists with the aim of being a forum for contemporary music and related arts. Still today we operate in several projects, functions and networks. We see ourselves as a platform and resource within the community for independent arts, with the drive to help artists and artistic practices to develop their visions from idea to implementation.


If you want to learn more about us you can translate this webpage to your preferred language in your browser, or simply send us an email at
info@gac.se and we will get back to you as soon as possible!

Verksamheter

GACs verksamhet består av: 
Vår roll i de projekt, verksamheter och nätverk vi är engagerade i varierar, med den gemensamma nämnaren är att vi alltid utgår från de behov vi ser hos individen, i organisationen eller i kultursektorn. 

Tjänster

GAC erbjuder flera tjänster i varierande omfattning. Vi agerar bl.a. rådgivande, kompetensutvecklande och som administrativ resurs för enskilda, grupper och föreningar. Vi verkar även som en projekt- och organisationsutvecklande kraft inom den fria kulturen i Västra Götalandsregionen. 

Oavsett om det gäller processledning, idéutveckling, ekonomihantering, juridiska frågor, nätverk, samverkan eller produktion är grundläggande fokus för oss att stärka förutsättningarna för den fria konsten och dess utövare. 

Nätverk

GAC har ett omfattande nätverk bestående av samarbetspartners och aktörer inom det fria kulturlivet. Vår vision är att GACs nätverksarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom ett professionellt och kollegialt fält ska bidra till en kontinuerlig kompetens- och kvalitetshöjning för alla verksamheter som är knutna till oss.

All samverkan med våra nätverk ska utgå från principer om likabehandling, demokratiska organisationsformer och hållbar kulturproduktion.

Om oss

GAC, Göteborg Artist Center, utgör en fristående plattform som möjliggör och underlättar för professionella scenkonstnärers och förmedlares förutsättningar att verka och fokusera konstnärligt. I såväl produktion som samverkan är innovation och hög kvalitet av ny musik och scenkonst i fokus.

Sedan 1995 har vi verkat för musik och kultur genom våra engagemang i olika projekt, verksamheter och nätverk. Vi är en erfaren organisation med bas i Göteborg och Västra Götaland i fokus, som samverkar nationellt och internationellt för att förverkliga konstnärliga idéer som förnyar världen. 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, eller vill du ha tag i någon av GACs medarbetare? Tveka inte att höra av dig! 

I fokus

GAC arbetar parallellt inom många olika nätverk, verksamheter och projekt.  Här kan du läsa mer om vad som är aktuellt just nu!