I fokus

GAC arbetar parallellt inom många olika nätverk, verksamheter och projekt. Här berättar vi om vad vi har i fokus just nu! 

Konsertfilmer spelas in!

Hösten 2022 inleddes projektet InDiiD2.0 med GAC som huvudman! 

InDiiD står för "Innovativ Distribution av Digitala Konserter" och det första projektet inom plattformen intitierades av GAC under pandemihösten 2020, med syfte att utforska affärsmodeller för streamade och inspelade konserter för musiker och arrangörer. Projektet erhöll stöd från Västra Götalandsregionen och projektledare var Maria Rylander. 

InDiiD 2.0 syftar till att skapa en digital visuellt sammanhållen konsertserie med aktörer verksamma inom genrerna jazz, improvisation, nutida konstmusik och närliggande genrer. Genom att spela in högkvalitativa konsertfilmer på oväntade eller speciella scener i Västra Sverige ämnar projektet lyfta såväl artisten som den lokala inspelningsplatsen och dess arrangör. Projektet erhåller stöd från Kulturrådet och Västra Götalandsregionen. Projektledare är Emma Axberg.