Välkommen till GAC!

GAC bildades 1995 av professionella musikkonstnärer med syfte att vara ett forum för samtida musik och angränsande konstarter. Än idag verkar vi i flera  projekt, verksamheter och nätverk. Vi ser oss som en plattform och resurs inom det fria kulturlivet med drivkraft att utveckla konstnärliga visioner från idé till genomförande.

Verksamheter

GACs verksamhet består av: 
Vår roll i de projekt, verksamheter och nätverk vi är engagerade i varierar, med den gemensamma nämnaren är att vi alltid utgår från de behov vi ser hos individen, i organisationen eller i kultursektorn. 

Tjänster

GAC erbjuder flera tjänster i varierande omfattning. Vi agerar bl.a. rådgivande, kompetensutvecklande och som administrativ resurs för enskilda, grupper och föreningar. Vi verkar även som en projekt- och organisationsutvecklande kraft inom den fria kulturen i Västra Götalandsregionen. 

Oavsett om det gäller processledning, idéutveckling, ekonomihantering, juridiska frågor, nätverk, samverkan eller produktion är grundläggande fokus för oss att stärka förutsättningarna för den fria konsten och dess utövare. 

Nätverk

GAC har ett omfattande nätverk bestående av samarbetspartners och aktörer inom det fria kulturlivet. Vår vision är att GACs nätverksarbete lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom ett professionellt och kollegialt fält ska bidra till en kontinuerlig kompetens- och kvalitetshöjning för alla verksamheter som är knutna till oss.

All samverkan med våra nätverk ska utgå från principer om likabehandling, demokratiska organisationsformer och hållbar kulturproduktion.

Om oss

GAC, Göteborg Artist Center, utgör en fristående plattform som möjliggör och underlättar för professionella scenkonstnärers och förmedlares förutsättningar att verka och fokusera konstnärligt. I såväl produktion som samverkan är innovation och hög kvalitet av ny musik och scenkonst i fokus.

Sedan 1995 har vi verkat för musik och kultur genom våra engagemang i olika projekt, verksamheter och nätverk. Vi är en erfaren organisation med bas i Göteborg och Västra Götaland i fokus, som samverkar nationellt och internationellt för att förverkliga konstnärliga idéer som förnyar världen. 

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, eller vill du ha tag i någon av GACs medarbetare? Tveka inte att höra av dig! 

I fokus

GAC arbetar parallellt inom många olika nätverk, verksamheter och projekt.  Här kan du läsa mer om vad som är aktuellt just nu!