Tidigare projekt

Genom åren har GAC drivit och initierat olika projekt, samarbeten och utbildningsinsatser. Nedan kan ni läsa om några.

InDiiD 1.0

Projektet Innovativ digital distribution av konserter (InDiiD) erhöll 2020-2022 medel från Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen för att främja digital distribution av konserter som affärsmodell för musiker och arrangörer som verkar inom genrerna jazz, improvisation, nutida konstmusik och närliggande genrer. InDiiD var ett samarbetsprojekt mellan GAC, Knutpunkt, Kulturföreningen Bunkern och Göteborg Art Sounds med ambitionen att studera och testa olika lösningar vad gäller teknik, plattformar, betalningslösningar, streamings samt kompetensutvecklande insatser. 

Resurs Ny Musik (RNM)

Resurs Ny Musik/ RNM bildades 2013 och drevs till 2017 som ett regionalt utvecklingsprojekt projektlett inom dåvarande Kultur i Väst i ett delat ägarskap med Göteborg Artist Center (GAC). RNM syftade bland annat till att vara en samlad resurs för musiker, tonsättare, arrangörer och ensembler verksamma inom musik- och ljudkonst i Västsverige. Detta genom att initiera, stödja och samverka kring utvecklingsprojekt inom fyra fokusområden: konstartsutveckling, resurser och strukturer, publikutveckling och internationalisering. Projektet drevs med stöd av Västra Götalands kulturnämnd och Statens Kulturråd.

Resurscentrum

Med medel från Tillväxtverkets resurscentraprogram för kvinnor arbetade GAC med strukturpåverkan i jämställdhetsfrågor för kultursektorn, från 2006 i samverkan med regionala resurscentrum Winnet Västra Götaland och EDCS. Som del av Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk var GAC bl.a remissinstans för Jämställt Västra Götaland Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2017. Resurscentrum drevs med fokus på rådgivning, mentorskap, seminarieverksamhet och lobbyarbete för att bredda kvinnors förutsättningar att jobba och verka inom kultursektorn. Syftet var bl.a att stötta fler kvinnor i arbetet att starta och driva företag samt att stötta kvinnor att ta ledande positioner.

InQbator

InQbator var en fördjupande affärsutvecklingsinsats som syftade till att öka företagens lönsamhet och stabilitet. Varje deltagare tilldelades en individuellt utvald affärsutvecklare, vars uppgift är att stärka både individen och entreprenörskapet. 2014 genomfördes första delen av projektet i Lilla Edets kommun med fortsättning 2015 i Skaraborgs län med syfte att ge rådgivning, fortbildning och personlig service åt konstnärer. Dessutom genomfördes föreläsningar om Kreativ finansiering av konst och kultur, Konstnärens roll i samhället, Maktstrukturer i Kulturlivet samt Försäljning och PR-strategi. InQbator var ett samarbete mellan GAC, Nätverkstan och Västra Götalandsregionen.

Kapacitet

Kapacitet - processtöd för konstnärer var ett projekt med syfte att stödja och stärka entreprenörskap inom konstnärliga yrken utifrån konstnärens egen vision. I sin roll som Resurscentrum för jämställdhet, kultur och entreprenörskap granskade GAC huruvida olika satsningar på kulturella och kreativa näringar (KKN) tar hänsyn till konstnärers villkor och behov. Bland annat formulerades ett utvidgat tillväxtbegrepp som innefattade mänsklig och konstnärlig tillväxt såväl som ekonomisk, då många konstnärers verksamhet skiljer sig åt från andra typer av entreprenörers genom ett idédrivet arbetssätt (i jämförelse med vinstdrivet).

ENTRA

Det var en gång…ett band som hette Entra.

ENTRA - namnet på ett legendariskt band på 1970-90 talet från Göteborg blev några år senare även benämning på en konsertserie driven av GAC, som under ett decennium presenterade konserter med spetsen av nutida jazz- och improvisationsmusik från västra delen av Skandinavien. Från restaurang Jord på Magasinsgatan, via Stora teatern och Lust vid Järntorget, till Victoriascenen och Jazzklubb Nefertiti samt via projektet Entranets nordiska satsning i samverkan med musiker-communities i Malmö, Köpenhamn och Helsingfors presenterades ett 100-tal konserter. Konsertserien pågick fram till 2017.

Utbildningar (i urval)

  • Frilansarens värd - Konsten att leva på sin konst. Från 2003 till 2011 en löpande valbar kurs på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Från 2010 till 2012 en obligatorisk del i undervisningen  vid Musikhögskolan i Malmö samt på Fridhems Folkhögskola i Svalöv.
  • Musik & Management (20 hp). En kurs i att utveckla utbildningsmetoder som befrämjar entreprenörskap och skaparkraft hos frilansmusiker, i samarbete med Högskolan för scen och musik och Handelshögskolan.
  • Konst & Management. En vidareutveckling av Musik & Management där deltagarna kom från alla konstområden. 
  • Musikaliska förhållningssätt. Ett workshop om konsten att kommunicera med sig själv och sin publik.

Teamcoaching

Teamcoaching var ett projekt i samarbete med Musikalliansen med fokus på att ge stöd i utvecklingsprocessen för frilansmusiker som arbetar i grupp. Fyra grupper deltog i en serie om 5 träffar med en teamcoach samt en tvådagars intensivutbildning med föreläsningar som Ekonomi för frilansmusiker, Turnékunskap, Att driva projekt och Sveriges kulturpolitiska karta, samt workshops med individuella övningar kring värderingar, metaprogram och mål, baserat på NLPs metodik. Efter coachingprocessen beskrev samtliga grupper att arbetssättet i grupperna blivit effektivare, rollfördelningarna tydligare, att deras kunskap ökat inom  marknadsföring, ekonomi och ”branschen” samt att gruppernas målsättningar blivit mer konkreta.

Jämställd scenkonstnär

Jämställd Scenkonstnär var ett arbete som vid projektstarten 2010 hade som utgångspunkt att undersöka och formulera metoder till att öka antalet kvinnliga instrumentalister inom vissa underrepresenterade genrer vid högre musikutbildningar i landet. Arbetet byggdes bl.a utifrån ett intervjuer med representanter från lärarkår, timlärare, studenter och administrativ personal från i första hand Musikhögskolan i Malmö, Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, Kungliga Musik Högskolan i Stockholm samt Fridhems Folkhögskola i Svalöv. Dessutom lämnade ett antal utövande professionella scenkonstnärer samt administratörer inom kultursektorn synpunkter i dessa frågor.