Samlade verksamheter

Här har vi samlat några av de verksamheter som GAC är engagerad i - som Projekt- och verksamhetshotell, i Föreningssamverkan samt genom Produktion.

Projekt- och verksamhetshotell

Vår resurs för konstnärer, kulturföretag och organisationer. Inom ramen för GACs huvudmannaskap skapar vi möjlighet för kulturaktörer att driva olika producerande och främjande verksamheter. 

Knutpunkt

Knutpunkt är ett nätverk bestående av 21 arrangörer som strävar efter att bygga upp hållbara strukturer och syftar till att stärka musikarrangörer i västra Sverige, med särskilt fokus på jazz- och improvisationsscenen. Utöver regional samverkan har Knutpunkt även kontakt med nationella och internationella arrangörer inom musikscenen. 

Från 2021 är Knutpunkt förlagt under GACs huvudmannaskap, där GAC sköter ekonomihantering, viss administration samt ingår som resurs med rådgivning, kontakter/ nätverk och initierade samverkansprojekt, ex. som medlem i Europe Jazz Network. Projektledare i Knutpunkt är Maria Rylander.


Konsert och motionär 

Konsert och motionär presenterar publika evenenemang invid motionscentra, gångvägar eller pilgrimsleder. Vägen till eller från en konsert kan vara del i konsertupplevelsen, som då blir en slags hållplats med livemusik under turen, promenaden eller motionsrundan. Uttrycksfull och infallsrik musik presenterad av bara farten!

Det sättet som Konsert och motionär  låter innehållet i arrangemangen interagera med platserna gör även produktionerna angelägna i historiska perspektiv, som Konsthallen Lokstallet i Strömstad, Mauritzberg och Nylöse kyrka i Ljungskile, Skepplanda, Koster, Hålanda, Verle Gammelskog, Lödöse, Pilgrimsleden Göta Älv samt  i Västerbotten. Projektledare är Mikael Forsman.  

Ubbhult Barockfestival

Ubbhult Barockfestival bidrar till att göra klassisk musik tillgänglig på landsbygden, i en regiondel där utbudet är begränsat. Samarbetet med civilsamhället skapar nya kontaktytor med allmänheten och ger människor på landsbygden inblickar i den tidiga klassiska musiken. 

Via ungdomsorkestern Kompani 415 bjuds barn och ungdomar in till att ta del av och spela klassisk musik. Under sina år av verksamhet har festivalen blivit ett fast och uppskattat inslag i den lilla byn. Strävan är att festivalen skall bli en mötesplats för barockintresserade i hela regionen. Projektledare är Max Käck. 

Gageego!

Gageego! arbetar med att utforska och göra den nutida musiken tillgänglig. Ensemblen uppstod ur ett antal musikers behov av att skapa en plattform för ny kammarmusik, och ensemblen drivs av att utforska utmaningar, såväl konstnärliga som tekniska, i moderna klassiker och i det alldeles nyskrivna. 

Ensemblen  samarbetar regelbundet med svenska och internationella gäster som Peter Eötvös, Heinz Karl Gruber och Pierre-André Talade. Förutom konserter i Sverige har ensemblen turnerat i bland annat Ryssland och Danmark samt gästspelat på Lange Nacht der Neue Klänge i Wiens konserthus. Gruppen har sedan ett antal år en egen konsertserie i Göteborgs konserthus.

Gothenburg Art Ensemble

GAE är en nystartad ensemble för nyskriven modern jazz- och improvisationsmusik färgad av rock, pop och konstmusik under ledning av Malin Wättring och William Soovik. Två nyskapande kompositörer med starka konstnärliga uttryck och erfarenhet av att skriva musik för större ensembler, som Bohuslän Big Band och Göteborg Wind Orchestra.  

Visionen är att Gothenburg Art Ensemble ska leva vidare som en plattform för nyskriven musik för större ensemble med bas i Göteborg.


Föreningssamverkan 

När GAC verkar i Föreningssamverkan med projekt och verksamheter syftar det ofta till att vi löpande sköter administrativ och ekonomisk hantering för föreningar, samt i vissa fall stöttar organisationen i process och utveckling. 


GAS-festivalen 

GAS-festivalen eller Göteborg Art Sounds är en internationell festival för ny och experimentell musik. Festivalen har arrangerats som biennal sedan 1999, huvudsakligen i Göteborg men även i övriga delar av Västra Götalandsregionen. GAS har ett omfattande nätverk globalt, är medlem i riksförbundet RANK, det transatlantiska festivalnätverket CARTEL och driver det nordisk-baltiska festivalnätverket FENOBA. Festivalen 2022 infattade bl.a samarbeten med Konserthuset och Göteborg International Organ Academy.

Ledningsgruppen som arbetar löpande årsvis med produktion och festivalplanering leds av Göteborg Art Sounds och GAC, där GAC även står för all ekonomihantering och administrativ/ teknisk personal.

Kalvfestivalen 

Kalvfestivalen är en festival för nutida konstmusik och en plats för arbete med musikens utveckling och integrering i samhället. Festivalen startade år 2004 och äger rum andra helgen i augusti varje år i den lilla byn Kalv.

Den drivande kraften är övertygelsen att den nya musiken har något att tillföra samhället och att den kan utvecklas i nära interaktion med utommusikaliska verksamheter. Genom nära samarbete med föreningar, företag och andra grupper i Kalv har det skapats en genuint ny publik för denna musik. Kalvfestivalen har fått uppmärksamhet nationellt och internationellt och är en av de mest tongivande och långvariga festivalerna för ny konstmusik i Sverige.

GAC hanterar föreningens löpande ekonomihantering, bokslut och redovisning.

Kulturföreningen Bunkern 

Repetitionscenter och kluster för musiker i Västsverige, initierat och bildat av GAC 1998, som primärt huserar ca 150 professionella musiker och fem kulturföreningar. Bunkern fungerar som en viktig central mötes- och arbetsplats i Göteborg som kontinuerligt används och besöks av ett stort antal lokala, regionala och nationella musiker. 

Bunkern har återkommande samverkan med GAC inom projektutveckling, nätverkande, repetitionsverksamhet, residens, inspelning och coaching.

Jazzföreningen Nefertiti

Jazzföreningen Nefertiti har drivit konsertverksamhet i Göteborg sedan 1978 med fokus på nutida jazz och improvisationsmusik  genom att anordna och samordna konserter och anknutna projekt på Jazzklubben Nefertiti, samt på andra lämpade scener i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

2020 gick Nefertitis aktiebolag i konkurs, föreningen förlorade sin lokal på Hvitfeldtsplatsen och presenterar sedan dess sina konserter främst på restaurang Valand. 

GAC bistår med rådgivning och administrativa insatser.

Brötz

Brötz driver konsertverksamhet för jazz- och improvisationsmusik i lokalerna på Konstepidemin. Jazzklubben startades hösten 1993 och har sedan dess bedrivit ideell konsertverksamhet utan uppehåll i över 20 år.  Innan de landade på Konstepidemin har klubben huserat på olika scener runt om i Göteborg. 

Brötz arrangerade under 2022 cirka 50-60 konserter med grupper från närområdet, Sverige och Norden, med en till två konserter på varje onsdag under våren och hösten. 

GAC bistår med rådgivning och administrativa insatser.


Produktion

GAC driver olika infrastrukturella och/ eller producerande verksamheter och projekt, initierade utifrån löpande omvärldsanalys för att definiera vad som i respektive tid behövs, ofta i samverkan med andra organisationer på fältet. 

InDiiD 2.0 

InDiiD 2.0 är ett projekt som syftar till att skapa en digital visuellt sammanhållen konsertserie med aktörer verksamma inom genrerna jazz, improvisation, nutida konstmusik och närliggande genrer. 

Genom att spela in högkvalitativa konsertfilmer med artister på oväntade eller speciella scener i Västra Sverige ämnar projektet lyfta såväl artisten som den lokala inspelningsplatsen och dess arrangör. Projektet vill genom dessa produktioner arbeta platsutvecklande, testa nya metoder för spridning av filmade konserter samt utöka samarbeten med kulturaktörer och nätverk på regional, nationell och internationell nivå.

Projektet drivs av GAC som huvudman. Projektledare är Emma Axberg. 

GAC Music 

GAC Music jobbar med produktion, fysisk och digital utgivning samt information. Verksamheten syftar till att vidareutveckla metoder för global spridning av ny musik som skapas och produceras i Västra Götalandsregionen, samt att synliggöra och tillgängliggöra musikaliska verk som framförs av musiker och kompositörer inom nutida jazz, improvisationsmusik, experimentell

konstmusik och närliggande genrer.

Projektet drivs av GAC genom skivbolaget SODAmusic, med medverkan från bl.a.  InDiiD, GAS-festivalen och Knutpunkt. Projektledare är Thomas Gustafsson. 

Women and Roots

Projektet "Women and Roots" presenterar artister som utforskar kulturarv med närvaro i nuet och riktning mot framtiden. De medverkande artisterna kommer från fyra kontinenter: Europa, Nordamerika, Asien och Afrika. 

Projektet är ett samarbete mellan Göteborg Artist Center och SV Göteborg och pågår mars-oktober 2023, med stöd av Kulturstöd Göteborgs Stad. Projektledare är Annika Törnqvist.