Föreningssamverkan

När GAC verkar i Föreningssamverkan med projekt och verksamheter syftar det ofta till att vi löpande sköter administrativ och ekonomisk hantering för föreningar, samt i vissa fall stöttar organisationen i process och utveckling.

GAS-festivalen 

GAS-festivalen eller Göteborg Art Sounds är en internationell festival för ny och experimentell musik. Festivalen har arrangerats som biennal sedan 1999, huvudsakligen i Göteborg men även i övriga delar av Västra Götalandsregionen. GAS har ett omfattande nätverk globalt, är medlem i riksförbundet RANK, det transatlantiska festivalnätverket CARTEL och driver det nordisk-baltiska festivalnätverket FENOBA. Festivalen 2022 infattade bl.a samarbeten med Konserthuset och Göteborg International Organ Academy.

Ledningsgruppen som arbetar löpande årsvis med produktion och festivalplanering leds av Göteborg Art Sounds och GAC, där GAC även står för all ekonomihantering och administrativ/ teknisk personal.

Kalvfestivalen 

Kalvfestivalen är en festival för nutida konstmusik och en plats för arbete med musikens utveckling och integrering i samhället. Festivalen startade år 2004 och äger rum andra helgen i augusti varje år i den lilla byn Kalv.

Den drivande kraften är övertygelsen att den nya musiken har något att tillföra samhället och att den kan utvecklas i nära interaktion med utommusikaliska verksamheter. Genom nära samarbete med föreningar, företag och andra grupper i Kalv har det skapats en genuint ny publik för denna musik. Kalvfestivalen har fått uppmärksamhet nationellt och internationellt och är en av de mest tongivande och långvariga festivalerna för ny konstmusik i Sverige.

GAC hanterar föreningens löpande ekonomihantering, bokslut och redovisning.

Kulturföreningen Bunkern

Repetitionscenter och kluster för musiker i Västsverige, initierat och bildat av GAC 1998, som primärt huserar ca 150 professionella musiker och fem kulturföreningar. Bunkern fungerar som en viktig central mötes- och arbetsplats i Göteborg som kontinuerligt används och besöks av ett stort antal lokala, regionala och nationella musiker.

Bunkern har återkommande samverkan med GAC inom projektutveckling, nätverkande, repetitionsverksamhet, residens, inspelning och coaching.

Jazzföreningen Nefertiti

Jazzföreningen Nefertiti har drivit konsertverksamhet i Göteborg sedan 1978 med fokus på nutida jazz och improvisationsmusik  genom att anordna och samordna konserter och anknutna projekt på Jazzklubben Nefertiti, samt på andra lämpade scener i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

2020 gick Nefertitis aktiebolag i konkurs, föreningen förlorade sin lokal på Hvitfeldtsplatsen och presenterar sedan dess sina konserter främst på restaurang Valand. 

GAC bistår med rådgivning och administrativa insatser.

Brötz

Brötz driver konsertverksamhet för jazz- och improvisationsmusik i lokalerna på Konstepidemin. Jazzklubben startades hösten 1993 och har sedan dess bedrivit ideell konsertverksamhet utan uppehåll i över 20 år.  Innan de landade på Konstepidemin har klubben huserat på olika scener runt om i Göteborg.

Brötz arrangerade under 2022 cirka 50-60 konserter med grupper från närområdet, Sverige och Norden, med en till två konserter på varje onsdag under våren och hösten.

GAC bistår med rådgivning och administrativa insatser.