- GAC -
Göteborg Artist Center

GAC startades 1995 i Göteborg, i syfte att vara ett forum för samtida musik och angränsande konstformer. Vi verkar för att den fria kulturen ska kunna utvecklas utifrån sina egna konstnärliga utmaningar och visioner.

Vad vi är 

GAC  verkar för musik och kultur inom det fria kulturlivet, ofta med tyngdpunkt på samtida och nyskapande scenkonst. Vi är en liten organisation med lång erfarenhet av konstnärliga processer och kultursektorns många moment, och har sedan 1995 engagerat oss i en mängd olika projekt och verksamheter.  Vi har vårt kontor i Göteborg och jobbar med Västra Götaland i fokus, med stor samverkan nationellt och internationellt.

Vår främsta drivkraft är att verka som plattform och resurs för kulturutövare som vill utveckla konstnärliga visioner från idé till genomförande. Vilken roll vi tar beror på vad individen eller organisationen behöver. Beroende på kontext ingår vi ofta som en främjande, drivande eller skapande part.

Vad vi vill

I såväl personlig rådgivning, infrastrukturellt främjande arbete, produktion, nätverk och samverkan är vårt grundläggande fokus att stärka förutsättningarna för den fria konsten och dess utövare. 

Som tillgänglig resurs är vårt främsta mål att utifrån konstens villkor verka främjande för att professionella aktörer inom musik- och scenkonst ska kunna fokusera på att utöva sitt konstnärliga skapande. I både produktion och samverkan är hög kvalitet av ny musik- och scenkonst helt grundläggande och innovation prioriterade fokus.

Vad vi gör 

GAC verkar på flera olika sätt. Här är några konkreta exempel:

  • Vi kan agera inkubator, producent, rådgivare, arrangör eller konsult.
  • Vi kan verka som kontaktyta mellan scenkonstnärer, publik, arrangörer, administratörer och organisation - nationellt och internationellt.
  • Vi kan verka som huvudman eller samarbetspart för projekt som syftar till utveckling av scenkonsten, att nå ny publik samt att initiera samarbetsformer för olika konstnärliga och vetenskapliga områden.
  • Vi utför och genomför utbildningar och fortbildningar som befrämjar entreprenörsskap, jämställdhet, personlig utveckling och skaparkraft.

Vad vi värderar

GACs arbete och samverkan med kulturaktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt utgår från principer om likabehandling, demokratiska organisationsformer och hållbar kulturproduktion. 

Vi arbetar aktivt för reseplanering som är skonsam för miljön och skäliga löner till kulturarbetare. Genom GACs plattform möjliggör vi för nya och yngre kvalitativt talangfulla aktörer att kunna etablera sig som professionella i branschen. GACs icke-diskriminerande förhållande till såväl utövare som genrer öppnar möjligheter för samverkan över genregränser och för det nyskapande och oförutsedda.


GAC erhåller verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen.