Våra medarbetare

Alla GACs medarbetare kan anlitas som konsulter inom våra respektive kompetensområden. Hör av er om ni har  frågor eller funderingar!

Staffan Svensson 

Verksamhetsledare GAC 
Staffan Svensson är verksamhetsledare i GAC. Han har sedan föreningens start utvecklat och drivit olika verksamheter och projekt för den fria musiksektorn och hanterar löpande GACs administration och olika föreningssamarbeten. Staffan är musiker (trumpet) och har sedan 1980-talet kontinuerligt verkat internationellt som solist inom nutida jazz- och improvisationsmusik.

Mejl: staffan@gac.se
Tel: 0707 434773

Maria Rylander 

Projektledare Knutpunkt 
Maria Rylander är koordinator för arrangörsnätverket Knutpunkt som administreras av GAC. Inom ramen för Knutpunkt driver hon samarbeten och internationella utbyten, turnéprojekt som bygger hållbara konsertverksamheter samt delprojekt som stöttar det ideella och fria kulturlivet. Maria är också sångerska och låtskrivare. 

Mejl: maria@gac.se
Tel: 0702 544791

Emma Axberg 

Projektledare InDiiD 2.0 
Emma Axberg är projektledare, producent och kommunikatör. På GAC jobbar hon med projektet InDiiD2.0 inom vilket det spelas in en digital konsertserie, samt med olika kommunikationsinsatser. Hon har en bakgrund inom scenkonst och improvisation, och ett särskilt intresse för projekt och verksamheter som arbetar gränsöverskridande och bortom genreförväntningar. 

Mejl: emma@gac.se
Tel: 0708 103436

Thomas Gustafsson 

Styrelseledamot
Thomas Gustafsson var med och startade GAC och har genom åren drivit många projekt och utbildningar med fokus på konstnärligt entreprenörskap. På senare år är han i första hand verksam som styrelseledamot, musiker, kompositör, och musikproducent.

Mejl: tg@gac.se
Tel: 0707 171617

Annika Törnqvist 

Styrelseledamot 
Annika Törnqvist är styrelseledamot i GAC. Hon har under många år drivit och utvecklat projekt inom entreprenörskap, jämställdhet, musikutgivning och turnéproduktion hos GAC. Annika är musiker och kompositör med elbas som huvudinstrument. 

Mejl: annika@gac.se
Tel: 0704 241188